Jawani aur Burhape me farQ

Teacher:
Jawani aur
Burhape me farQ btao...?

Student:
Jawani me mobile me
HASEENON
k numbers hote hain,
Aur Burhape me
HAKEEMON k ;-)