Gurday fail hogaye

Docter :
sardar jee Aap k gurday fail hogaye hain !

Sardar :
Ha Ha Ha
What a joke..

Mere gurday to kabhi school gaye hi nahi.