I m a tree but

I m a flower but Rose is U

I m a star but Moon is U

I m a stone but diamond is U

I m the sky but sun is U

I m a tree but

Uspe Latka BANDER Is U;