FM bhi hai.

Joota chupai ki rasm k waqt dulhay ki ek sali ne kha mai to 1100 lungi.
2nd sali boli main to 2100 lungi.
peche se ek pathan bola 2310 lelo.
us mai FM bhi hai.