Arz kya hay k. . .

Teri sorat
Arz kya hay k. . .

Teri sorat...

.Teri sorat mere dil mai kuch is tra se bus gai,

.Jese chotay say rakshay main moti anti phas gai.

Wah wah ;-)