JAHAZ.....

Air port pr sab baithe hain,

Urne wala hai JAHAZ.....
.
.
.

.


.


.


.


.


.


.


.


.


.

Sb ki phatt rhai hai Q k pilot hai
Faraz