Nahi smaj ie..?

82uv
4u5
N2v
N22
80v
3vn
29w
2v8n
92v13
1u
80hm
7km
KG13
Mk14
.
.
.
.
.
.
.
Nahi smaj ie..?
Koi
Bat
Nahi
Aagey send kr do
Q k
Tension lene ka nahi, dene ka.?