Jaan Maang kar dekho

Ek baar Jaan Maang kar dekho,


1 Baar yaad kar k dekho,,


Agar hum na aayen to Samajh lena..


k


Shehzada So Raha Hai,

Aur

Mobile Silent Per Hai.