(I*MISS*u)

Mene
"Hawa"
ko Ek
"Message"
diya wo
"Jhoomti"
hue
"Badal"
K pass gae aur Mera
"Message"
usko diya to wo
"Barasne" laga
" . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " . " .
Or
"Barasne"
wali Har
"Bond"
se
"Awaz"
Aae
(I*MISS*u)