Kia Chest hai

Srdar Ghar k Bahir shirt utar k khra tha Ek Admi Guzrty hoy

"Wa Srdarji! Kia Chest hai" Srdar Khushi se

Aby ye to kuch B nahi. Andar aa k Bhabi ka dekh :-)