Jis GHAR Main

Jis GHAR Main "QURAN PAK" ki Tilawat Hoti Hai.
Woh Ghar Aasman Walo K Liye Aise Chamakta Hai.
Jaise Zameen Walo K Liye Aasman Pe Sitare Chamakte Hain.