Jis dost par

Jis dost par hai duniya "FIDA"

Jis se dil na hona chahe "JUDA"

Jis ka style hai "LA'JAWAB"

Jis ka s.m.s. bi hota hai "GULAB"

Woh aap nahin ham hain "JANAB".