Biryani khaney ki dua

Biryani khaney ki dua,

' Niyat kerta hoon mein 4 plate biryani ki,

Wasty 15,20 boti k,

Raity aur salaad k sath,

Mooh mera daig ki tarf,

!! Allah o Akbar.