Mutaliba


Hamara MutalibaHamara Mutalibavalentine day par
Hr talib-e-ilm ko ek ek taliba :-)